نشانه توقف، نقطعه توقف. فرمان یا علامت رهبر ارکستر به نوازندگان به منظور توقف یا میزان کشش نت است که نوازندگان باید به دست رهبر ارکستر توجه داشته باشند.

نظر شما چیست؟

Please enter your comment!
Please enter your name here