نوانس در موسیقی به معنای میزان توان و ملایمتی ( تندی . کندی ) که به صدا داده می شود. نوانس در موسیقی مثل سایه و روشن در نقاشی است( کنتراست نور و سایه، سیاه و سفید، تاریکی و روشنی )  نوانس ها را پایین نت ها، آکورد ها یا یک جمله موسیقایی می نویسند و مشخص میشود آن نت یا آکرد با چه شدتی اجرا شود.

piano (p): صدای ضعیف و ملایم، اجرای آهسته با صدای ضعیف

Piano forte (pf): از صدای ضعیف به صدای قوی رفتن. صدای ملایم و بعد بلافاصله با شدت.

Mezzo piano (mp): صدای نیمه ضعیف

Pianossimo (pp): صدا را سه برابر ضعیف کردن.

Fore (f): صدای قوی و با شدت.

Fortessimo (ff): صدا را به اندازه سه برابر قوی کردن

Mezzo forte (mf): صدای معتدل، صدای متوسط، صدای نیمه قوی

 

نظر شما چیست؟

Please enter your comment!
Please enter your name here